GDNEVNIK

0 €

Trajna licenca + domena + hosting

 • GDNEVNIK (građevinski dnevnik)
 • Za poduzeća izvan države Hrvatske
 • Integracija sa GKNJIGA
 • Automatski unos listova
 • Digitalni potpis nadzornog inženjera
 • Automatski ispis dnevnika
 • Jednostavnost korištenja

MKNJIGA

0 €

Trajna licenca + domena + hosting

 • MKNJIGA (evidencija radnog vremena)
 • Integracija sa GKNJIGA
 • Automatski unos evidencije rada
 • Automatska kontrola evidencije
 • Generiranje za DIS sustav
 • Generiranje za ERP sustav
 • Jednostavnost korištenja

Aplikacija GKNJIGA - software za graditeljstvo

Aplikacija GKNJIGA – software za graditeljstvo, namijenjena je svim poduzećima koja u svom poslovanju koriste troškovnike, izradu građevinskih knjiga, izradu dokaznica, privremenih i okončanih situacija, kontrolu gradilišta i strojeva preko DIS sustava.

Za korisnika je bitno da je sučelje svakog programa pregledno i funkcionalno, da se ne pogubi u silnim postavkama, opcijama i mogućnostima koje su implementirane u sam program (kao što su mrežno planiranje, gantogrami, S- krivulje, histogrami, budžetiranje), a koje na kraju nitko ne koristi nego se okreću drugim rješenjima poput Microsoft Projecta i sličnih alata.

Tu je aplikacija GKNJIGA usmjerena samo na ono bitno, zadržavši jednostavnost i funkcionalnost, a i sigurnost budući da je smještena na zasebnom hostingu i domeni korisnika te je neovisna o aplikacijama drugih poduzeća.

Web aplikaciju možemo koristiti online na računalu, tabletu, mobitelu te na svim uređajima ima punu funkcionalnost.

EXCEL MODUL

Dodatak web aplikaciji GKNJIGA.

GENERIRANJE LISTOVA

Automatsko generiranje listova.

IZRADA DOKAZNICA

Funkcionalan editor za izradu dokaznica.

OBRAČUN SITUACIJA

Generiranje privremenih i okončanih situacija.

RADNI NALOZI

Unos naloga i import iz ERP sustava poduzeća.

DIS SUSTAV

Direktorski informacijski sustav.

AUTOMATSKI ISPIS

Ispis listova i situacija.

EXPORT PODATAKA

Export podataka u Excel datoteku.

GDNEVNIK - građevinski dnevnik

GDNEVNIK (građevinski dnevnik) je web aplikacija te dodatak web aplikaciji GKNJIGA i namijenjena je poduzećima koje se nalaze u državama  u kojima nije obvezno vođenje digitalnog građevinskog dnevnika na državnom servisu.

GDNEVNIK aplikacija je povezana sa aplikacijom GKNJIGA, te s tim automatski povlači sve troškovnika te njihove stavke u GDNEVNIK. Osim kreiranja listova građevinskog dnevnika, aplikacija nudi još pregršt mogućnosti, kao što su editiranje, ispis listova dnevnika na prazan papir (nije potrebno kupovati originalne listove), automatski potpis inženjera gradilišta i nadzornog inženjera.

Web aplikaciju možemo koristiti online na računalu, tabletu, mobitelu te na svim uređajima ima punu funkcionalnost.

PREGLED TROŠKOVNIKA

Pregled i pretraživanje troškovnika.

UNOS PODATAKA

Unos podataka o građevini.

UNOS LISTOVA

Unos listova građevinskog dnevnika.

ISPIS LISTOVA

Ispis listova građevinskog dnevnika.

DIGITALNI POTPIS

Digitalni potpis nadzornog inženjera.

POVEZANOST

Potpuna povezanost sa aplikacijom GKNJIGA.

EDITOR

Vođenje i editiranje listova građevinskog dnevnika.

JEDNOSTAVNOST

Izrada listova u par koraka.

MKNJIGA - evidencija radnog vremena

MKNJIGA (evidencija radnog vremena), web aplikacija preporučena za građevinska poduzeća te dodatak web aplikaciji GKNJIGA i GDNEVNIK. Prema Zakonu o radu svaki poslodavac dužan je voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu.

Aplikacija MKNJIGA na jednostavan način vodi evidenciju o radnom vremenu radnika, ponajviše automatikom jer se iz godišnje rekapitulacije generira mjesečna šihterica, a po potrebi odrađuju se promjene.

Aplikacija uvelike štedi vrijeme unosa radi same automatike, generira format unosa u ERP sustav poduzeća, a budući da je povezana sa aplikacijama GKNJIGA i GDNEVNIK, generira podatke za DIS sustav (direktorski informacijski sustav) kako bi dobili financijsku sliku poduzeća za pojedini projekt (gradilište).

PREGLED ZAPOSLENIKA

Pregled i pretraživanje zaposlenika.

AUTOMATSKI UNOS

Automatski unos iz godišnje dinamike.

EDITOR

Ručni unos sati rada.

KONTROLA UNOSA

Sustav kontrole pogrešnog unosa.

GENERIRANJE ZA ERP

Generiranje sati za unos u ERP sustav poduzeća.

GENERIRANJE ZA DIS

Generiranje podataka za DIS sustav.

POVEZANOST

Potpuna povezanost sa aplikacijom GKNJIGA.

ISPIS REKAPITULACIJE

Ispis rekapitulacije i sati rada.

Aplikacija GKNJIGA - GDNEVNIK - MKNJIGA