GKNJIGA (građevinska knjiga) je web aplikacija kroz koju se dokazuju troškovi i količine izvedenih radova. Izvođač za sve radove koje izvodi, a želi naplatiti naručitelju dužan je voditi građevinsku knjigu. Aplikacija uvelike štedi vrijeme i novac budući da rješava bitne probleme kao što su spori unos stavaka troškovnika u listove knjige, trošak kupovanja listova, neorganiziranost, nepreglednost, backup podataka itd.

GKNJIGA aplikacija osim kreiranja listova građevinske knjige nudi još pregršt mogućnosti, kao što su editiranje, ispis listova knjige na prazan papir (nije potrebno kupovati originalne listove), prijava gradilišta određenim institucijama, npr. za potrebe iskolčenja električnih vodova, analize troškova materijalnog i financijskog knjigovodstva pojedinog gradilišta.

Web aplikaciju možemo koristiti online na računalu, tabletu, mobitelu te na svim uređajima ima punu funkcionalnost.

 

Kod unosa novog troškovnika odabiremo Excel tabelu sa stavkama koja mora biti u odgovarajućoj formi kao na doljnjoj slici, red A ID, red B naziv radova, red C broj stavke, red D opis stavke, red E mjerna jedinica, red F količina te red G cijena.

Problem je u tome što je svaki troškovnik koji dolazi od investitora u drugom obliku te ga je potrebno prilagoditi, a to zna biti mukotrpan i dugotrajan posao koji uzima podosta vremena.

Zbog tog je razloga kreiran Excel modul koji u par klikova miša pretvori bilo koji troškovnik u odgovarajuću formu za import u samu GKNJIGA aplikaciju.

 

Nakon što se Excel modul učita u sam Excel program, dobiju se opcije kao na slici dolje. Svaka opcija ima svoje objašnjenje klikom na gumb Pomoć.

Kako bi pravilno pretvorili troškovnik u formu za unos u aplikaciju, važno je slijediti redoslijed opcija, od 1 do 10. Modul će odraditi većinu stvari automatski, međutim, korisniku će ostati dio koji će trebati obaviti ručno (npr. brisanje redova koji nisu potrebni, a modul to automatikom ne može znati).

Jedna od korisnijih opcija modula je opcija 7. Rekapitulacija gdje se izračunava i uspoređuje vrijednost troškovnika spremnog za import sa originalnim troškovnikom.

 

Pod točkom 1. imamo glavni izbornik, Pregled troškovnika koji nas vodi svaki puta na početnu stranicu, Unos troškovnika i Unos RM knjigovodstva koji će biti opisani u nastavku. Pod točkom 2. imamo padajući izbornik gdje možemo odabrati koliko troškovnika želimo prikazati u tabeli, trenutno je prikazano 10 radi bolje preglednosti. Pod točkom 3. možemo u sekundi pretraživati troškovnike po šifri, građevini, lokaciji, datumu itd. Pod točkom 4. klikom na određeni troškovnik dolazimo do dijela gdje se odvijaju sve radnje sa troškovnikom ( promjena podataka o troškovniku, popis stavaka, promjena stavaka, dodavanje stavaka, ispis stavaka, izrada građevinske knjige po mjesečnim situacijama, prijava gradilišta određenim institucijama, analiza gradilišta). Pod točkom 5. klikom na određeni broj ili sa Nazad i Naprijed prelazimo na popis ostalih troškovnika.

 

Kod unosa troškovnika upisujemo šifru troškovnika po vlastitom izboru, građevinu, lokaciju, datum izrade pomoću kalendara koji se automatski otvara kada kliknemo na polje za datum, po želji bilješku koja se pojavljuje na početnom zaslonu prelaskom miša preko gradilišta ( npr. šef gradilišta je Ivan Ivić ) te Excel tabelu sa stavkama. Excel tabela mora biti u formi (druga slika), red A ID, red B naziv radova, red C broj stavke, red D opis stavke, red E mjerna jedinica, red F količina te red G cijena. Preporučeno je koristiti poseban dodatak aplikaciji, a to je Excel modul koji u par klikova miša pretvori bilo koji troškovnik u odgovarajuću formu za import u samu GKNJIGA aplikaciju te s tim smanjili mogućnost pogreške. Klikom na gumb Spremi program u sekundi generira troškovnik sa svim stavkama.

Kod unosa robno – materijalnog knjigovodstva importiramo tabele sa podacima koje ćemo kasnije upotrijebiti kod analize gradilišta.

Kao što smo spomenuli na početku, Pod točkom 4. klikom na određeni troškovnik dolazimo do dijela gdje se odvijaju sve radnje sa troškovnikom (podaci o troškovniku, popis svih stavaka troškovnika sa njihovim opis, jediničnom mjerom, količinom i cijenom, promjena stavaka, dodavanje stavaka, ispis stavaka, izrada građevinske knjige po mjesečnim situacijama, prijava gradilišta određenim institucijama, analiza gradilišta).

Pod točkom 1. imamo mogućnost pretraživanja stavaka po grupi radova, broju stavke, opisu, količini, cijeni. Također, radi lakšeg pregleda, stavke troškovnika su po frupi radova odvojene sivom boldanom crtom.

Pod točkom 2. imamo mogućnost promjene podataka o troškovniku. Moguća je promjena svih podataka osim šifre troškovnika. Također, možemo dodati slike koje možemo koristiti na listovima građevinske knjige.

Pod točkom 3. dodajemo stavku na postojeći troškovnik upisivanjem šifre radova, broja stavke, opisa radova, jedinične mjere, količine i cijene. Klikom na gumb Spremi upisujemo stavku.

Pod točkom 4. klikom na gumb Ispiši listove knjige program automatski generira listove građevinske knjige sa svim stavkama.

Pod točkom 5. možemo prijaviti gradilište određenim institucijama, npr. za potrebe iskolčenja električnih vodova. Klikom na gumb Dodaj instituciju dodajemo instituciju. Klikom na određenu instituciju prelazimo na formu gdje možemo promijeniti podatke o instituciji te poslati email sa svim podacima, gradilištem, lokacijom, kontakt podacima itd.

 

Pod točkom 6. nalazi se DIS sustav (direktorski informacijski sustav) preko kojeg možemo dobiti kompletnu „krvnu“ sliku kao i završni izračun isplativosti tog gradilišta uzimajući u obzir financijsko i materijalno knjigovodstvo, usluge kooperanata, amortizaciju.

 

Pod točkom 5.1. u Postavkama treba biti zaključano gradilište kako bi bili sigurni da se naknadno nisu dodavale stavke troškovnika te stavke materijalnog i financijskog knjigovodstva kako bi se dobio završni izračun.

Pod točkom 5.2. nalazi se ukupna kalkulacija ugovorenih vrijednosti usluga te plaće radnika iz financijskog knjigovodstva, vrijednosti materijala iz robno materijalnog knjigovodstva i dodatnih stavaka.

 

Pod točkom 5.3. nalaze se sve stavke kalkulacije, financijsko knjigovodsvo – plaće radnika, gdje se nalaze sve informacije o financijama po vrstama rada, vrijednost materijala iz robno-materijalnog knjigovodstva, količina goriva iz robno-materijalnog knjigovodstva, vrijednost usluga kooperanata, amortizacija.

 

Pod točkom 5.4. postoji mogućnost povezivanja GPS podataka (Mobilisis, Raptor) sa DIS sustavom kako bi se kao bi mogli provoditi kontrolu strojeva na pojedinom gradilištu.

 

Pod točkom 5.5. nalaze se svi podaci iz robno-materijalnog knjigovodstva gdje u kratkom vremenu možemo doći do svih potrebnih informacija kao što su kamen, gorivo i ostali materijal na pojedinom gradilištu.

 

Pod točkom 7. klikom na gumb briše se kompletan troškovnik.

 

Pod točkom 8. klikom na pojedinu stavku prelazimo na formu gdje možemo promijeniti stavku (šifru radova, broj stavke, opis radova, jediničnu mjeru, količinu, cijenu ), izbrisati stavku te ispuniti list građevinske knjige po mjesečnim situacijama.

 

Pomoću editora možemo voditi i editirati listove građevinske knjige po mjesečnim situacijama. U editoru je dovoljno upisati bilo što, tekst, formulu itd. Za razliku od Excel-a, u editoru nije potrebno upisivati formule u čelije već sam prepoznaje matematičke operatore i izračunava ukupnu vrijednost.

Nadalje, u sam editor osim formula i teksta možemo ubaciti slike koje će se prikazati na listu građevinske knjige. Klikom na ikonu slika otvara se prozor sa svim dostupnim slikama, te klikom na određenu sliku kopiramo URL slike na željeno mjesto u editoru.

Također imamo opcije podebljanja, ukošenja, podcrtavanja teksta te dodavanje praznog reda i horizontalne linije.

Na kraju, da bi dobili izračun po mjesečnim situacijama, klikom na određenu kućicu u polju Zaključaj zaključavamo mjesečni obračun i s tim ukupnu kumulativnu vrijednost po mjesečnim situacijama.

GDNEVNIK (građevinski dnevnik) je web aplikacija te dodatak web aplikaciji GKNJIGA. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati.

Građevinski dnevnik vodi rukovoditelj radova ili osoba koju on odredi od dana uvođenja Izvođača u posao do dana primopredaje nakon završetka radova. U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova.

GDNEVNIK aplikacija je povezana sa aplikacijom GKNJIGA, te s tim automatski povlači sve troškovnika te njihove stavke u GDNEVNIK. Osim kreiranja listova građevinskog dnevnika, aplikacija nudi još pregršt mogućnosti, kao što su editiranje, ispis listova dnevnika na prazan papir (nije potrebno kupovati originalni dnevnik), automatski potpis inženjera gradilišta i nadzornog inženjera.

Web aplikaciju možemo koristiti offline te online na računalu, tabletu, mobitelu te na svim uređajima ima punu funkcionalnost. Klikom na logo u gornjem desnom uglu prelazimo sa GKNJIGE na GDNEVNIK i obrnuto.

NAPOMENA: Pravilnikom o građenju, od 01.01.2023. godine obavezno je vođenje e-građevinskog dnevnika. Aplikacija GDNEVNIK će uvelike pomoći budući da korisnik neće morati upisivati dnevni opis radova, nego će klikom miša kopirati generiranu stavku iz aplikacije ili bilo koju drugu informaciju.

Pod točkom 1. imamo glavni izbornik, Pregled troškovnika koji nas vodi svaki puta na početnu stranicu. Pod točkom 2. imamo padajući izbornik gdje možemo odabrati koliko troškovnika želimo prikazati u tabeli, trenutno je prikazano 10 radi bolje preglednosti. Pod točkom 3. možemo u sekundi pretraživati troškovnike po šifri, građevini, lokaciji, datumu itd. Pod točkom 4. klikom na određeni troškovnik dolazimo do dijela gdje se odvijaju sve radnje sa građevinskim dnevnikom ( unos podataka o građevini, dodavanje listova građevinskog dnevnika, ispis listova građevinskog dnevnika ). Pod točkom 5. klikom na određeni broj ili sa Nazad i Naprijed prelazimo na popis ostalih troškovnika.

 

Pod točkom 4. klikom na određeni troškovnik dolazimo do dijela gdje se odvijaju sve radnje sa građevinskim dnevnikom (unos podataka o građevini, unos listova dnevnika, ispis listova dnevnika).

 

Da bi ispisali listove građevinskog dnevnika, moraju biti ispunjeni uvjeti kao što su podaci o građevini. Pod točkom 1. klikom na Podaci o građevini upisujemo podatke kao što su izvođač, investitor, građevne dozvole, inženjera gradilišta, nadzornog inženjera, datume gradnje te izvođenja radova.

 

Pod točkom 2. dodajemo novi list građevinskog dnevnika.

 

U ovom koraku dodajemo list građevinskog dnevnik koji sadrži podatke o tijeku i načinu izvođenja radova. Odabiremo datum, početak i kraj radnog vremena, dodajemo zaposlenike i mehanizaciju. Budući da je GDNEVNIK povezan sa GKNJIGOM, stavke troškovnika se automatski povlače te ih možemo odabrati sa liste ili upisati ručno. Nadalje, u list građevinskog dnevnika možemo još unijeti upis nadzornog inženjera, temperaturu zraka, vremenske uvjete, vjetar te vodostaj.

NAPOMENA: kod unosa prvog lista građevinskog dnevnika treba voditi računa da se u polje zaposlenici i polje mehanizacije unese što više mogućih podataka budući da se ti podaci kasnije automatski povlače kroz druge listove i druge troškovnike.

Pod točkom 3. ispisujemo listove građevinskog dnevnika. Budući da se građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati, u postavkama ispisa treba biti isključena opcija Collate.

Aplikacija automatski generira početne stranice sa svim podacima o građevini te listove građevinskog dnevnika.

 

Pravilnikom o građenju, od 01.07.2022. godine obavezno je vođenje e-građevinskog dnevnika. Aplikacija GDNEVNIK će uvelike pomoći budući da korisnik neće morati upisivati dnevni opis radova, nego će klikom miša kopirati generiranu stavku iz aplikacije ili bilo koju drugu informaciju.

Klikom na točku 4., odnosno na pojedini list građevinskog dnevnika, dolazimo da svih podataka o listu dnevnika te imamo mogućnost promjene podataka. Ako nadzorni inženjer digitalno potpiše list građevinskog dnevnika, više nemamo mogućnost promjene podataka za taj list.

 

Klikom na točku 4., odnosno na pojedini list građevinskog dnevnika, dolazimo da svih podataka o listu dnevnika te imamo mogućnost digitalnog potpisa nadzornog inženjera. Jednom kada nadzorni inženjer digitalno potpiše list građevinskog dnevnika, više nemamo mogućnost promjene podataka za taj list.

Klikom na gumb Potpis nadzornog inženjera, javlja se još jedno sigurnosno pitanje da li želimo potpisati list građevinskog dnevnika. Nakon potvrdnog odgovora, list je digitalno potpisan.

Potpisani list dnevnika ima kvačicu sa desne strane te s tim više nemamo mogućnost promjene podataka.